Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2014

lostinthecity
15:43

September 05 2014

lostinthecity
21:55
5263 cad9
21:55
1886 bdcb
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamefir mefir
lostinthecity
21:54
lostinthecity
21:53
Reposted fromula ula viaaura-lunaris aura-lunaris
lostinthecity
21:52
lostinthecity
21:52
6821 0046
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viawisniowysad wisniowysad
lostinthecity
21:51
7188 7646
Reposted fromM74Funky M74Funky viamefir mefir
lostinthecity
21:49
2193 2541
Reposted fromnormajeane normajeane viaredshadow redshadow

August 24 2014

lostinthecity
21:06
6762 baa6 500
Reposted fromtinks tinks vialavie lavie

July 28 2014

lostinthecity
20:57
7331 fba5
Reposted frommalygarnek malygarnek viascorpix scorpix
lostinthecity
20:36
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka vianotforgetme notforgetme
lostinthecity
20:31
8055 3f4f
Reposted fromscorpix scorpix vianotforgetme notforgetme
lostinthecity
20:27
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka vianotforgetme notforgetme
lostinthecity
20:26
"-dlatego jak mnie czasem najdzie myśl że mogłabym Cię stracić przez inną albo własną głupotę sprawia że się boje..." 

przemyślenia nocą...
Reposted bycytatybittersweetxoxote-quieromahsheedweruskowapeaceandlovedusieleccpartyhardorgtfocoldhandsinvisibilemuertoeeriawstanlistopadowamore-than-a-memorytobuildahomevioloncellistemaladziewczynkatroublewillfindmeSheeedifferent-love
lostinthecity
20:23
5318 6e7a
Reposted fromretaliate retaliate
lostinthecity
20:22
Chcę być dla tego mężczyzny wszystkim, ponieważ on jest wszystkim dla mnie.
— 50 twarzy greya
Reposted frombadgal badgal viathesmajl thesmajl

July 27 2014

lostinthecity
21:22
4652 dffb 500
Reposted fromrudazolza rudazolza viamalinowowa malinowowa

July 06 2014

lostinthecity
20:39
znowu muszę przypomnieć sobie, że jestem coś warta. a to, że ktoś mnie nie akceptuje, nie znaczy, że coś ze mną nie tak. muszę skupić się  na sobie, zająć się swoimi sprawami. zapomnieć o innych.
Reposted fromnotenough notenough viamefir mefir
lostinthecity
20:37
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak, jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu, niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie 'Jesteś MOJĄ kobietą'. A ja po prostu będę.    
Reposted fromashdsa ashdsa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl