Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2014

lostinthecity
20:10
0941 9361 500
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaredshadow redshadow
lostinthecity
20:07
5748 4b1b
Reposted fromasalluhi asalluhi viathesmajl thesmajl
20:06
8840 4d24
Reposted fromashina666 ashina666 viamefir mefir
lostinthecity
20:03
Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane... biodra, plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki  w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość.
— ams
Reposted fromfendi fendi viathesmajl thesmajl
lostinthecity
20:03

Nie wystarczy mieć dokąd wrócić.

Trzeba mieć jeszcze kogoś, kto będzie na ciebie czekał.


Reposted fromdorothi dorothi viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
lostinthecity
20:03
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

December 08 2014

lostinthecity
09:53
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
lostinthecity
09:52
0895 9f9b 500
lostinthecity
09:51
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
lostinthecity
09:49
2950 a7cb 500
lostinthecity
09:49
Szkoda, że nie można się na zapas wyprzytulać, a potem kiedy się tęskni wykorzystać te dodatkowe uściski.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viadualistycznie dualistycznie
lostinthecity
09:45
lostinthecity
09:40
Reposted frommelisa melisa viaEdgi Edgi
lostinthecity
09:38
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz viapunkahontaz punkahontaz
lostinthecity
09:38
Reposted fromjustshineon justshineon viapunkahontaz punkahontaz
lostinthecity
09:37
Zaczęły się ponownie bezsenne noce. Nie czułam miłości. Bardzo boli mnie serce. Potrzebuję czasu. Jak kochać, kiedy tak życie boli?
— B.Rosiek
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viapunkahontaz punkahontaz

December 06 2014

lostinthecity
16:11
1076 f9a9
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viamefir mefir
lostinthecity
16:10
Miłość istnieje nie po to, by dać nam szczęście, ale po to, byśmy mogli sprawdzić, jak silna jest nasza odporność na ból.
— Alessandro D'Avenia - Biała jak mleko, czerwona jak krew
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
lostinthecity
15:46
6502 3ddd
Reposted fromscorpix scorpix
lostinthecity
15:45
I teraz patrzę na Ciebie, a Ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać Cię kochać. Jakbym mógł zrezygnować z tego, co czyni mnie silniejszym niż kiedykolwiek. Nigdy nie odważyłem się dać z siebie dużo innej osobie (...) ale odkąd się poznaliśmy, cały należę do Ciebie. I będę należał jeśli mnie zechcesz.
— Cassandra Clare
Reposted fromERRORheart ERRORheart viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl